2022 TYT sınavı değerlendirildi: Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı

2022 TYT sınavı değerlendirildi: Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Sınavı değerlendiren uzmanlar, geçen yıla göre matematik sorularının kolay, Türkçe sorularının ise zor olduğunu dile getirdi.

TYT’ye bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 24 artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. 19 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi. Adil Kurt yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2022 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. ve 11. sınıf kademesinden ve matematik dersinde 9,10,11. sınıf kademelerden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Bu yıl sürenin 165 dakika olması ile öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamlamıştır. Matematikteki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu doğru okuyup matematik bilgisi ile yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir. Türkçe’de 7 dil bilgisi, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasındadır.”

Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden soruların zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu ve bilgiyi yorumlayan sorular sorulduğunu belirten Kurt, “Tarih soruları müfredata uygun yorum ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bir tanesi bilgi gerektiren eleyici bir sorudur. Coğrafya, müfredat ile örtüşen sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Harita okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise son yılların aksine bilgi gerektiren tarzda ve zora yakın düzeyde hazırlanmıştır” dedi.

“Fen Bilimlerinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılmıştır. Fizik soruları matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları kolay ve temel bilgi düzeyindedir. Kimya soruları temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeydedir” diyen Kurt, “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” diye konuştu.

“Geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik soruları vardı”

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel ise, “Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre 2022 TYT Matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9., 10. sınıf MEB kazanımlarına uygun hazırlanmış olup 11. sınıf müfredatında yer alan bileşik olasılık ve silindirin hacmi konularından 2 soru sorulmuştur. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işlem yapabilmeye yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup orta seviyeli sorulardan olmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş” şeklinde konuştu.

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu da yaptığı değerlendirmede, “Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumlama soruları ağırlıkta olup bu soruların zorluk dereceleri önceki senelerle benzerlik göstererek orta seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldiği; anlam bilgisi sorularında kullanılan dilin açık ve anlaşılır bir dil olduğu belirtilmektedir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. 2022 TYT’deki dil bilgisi sorularının konu dağılımında 2021 TYT’den farklı olarak ses bilgisine yer verilmemiş ancak noktalama işaretleri, sözcük türleri, cümlenin ögeleri ve yazım kuralları kazanımları ile ilgili soruların önceki yıllarla benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir” dedi.

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay da, “2022 TYT’de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil kendi alanı ile ilgili, “2022 TYT kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıf, 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar” dedi.

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, “2022 TYT Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Altı sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10. sınıf müfredatına aittir. Sınavda TYT Biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesinin yorum, diğer beş tanesinin ise temel bilgi düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu tahmin edilmektedir. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır” dedi.

“Harita okuryazarlığı ön plandadır”

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, “Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. 9. sınıf kazanımlarından 3, 10.sınıf kazanımlarından 2 soru yöneltilmiştir. Her ünite başlığından soru sorulmuştur. 5 sorunun üçünde harita okuryazarlığı ön plandadır. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı.

“Tarih soruları müfredata uyumlu”

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün, “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bunun dışında öncüllü soru da yer almıştır. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Görsel soru sorulmamıştır. Bir tane eleyici bilgi sorusu sorulmuştur. İki soruda öğrencinin tarih bilgisi yanında temel düzeyde coğrafya bilgisi de ölçülmüştür. Sınav alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir” dedi.

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç, “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre Felsefe soruları 10. ve 11. sınıf müfredatına uygundur. Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren niteliktedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi orta derecede olup, seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir” diye konuştu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “2022 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerisinde yer alan iki soru bilgi gerektiren, öğrenciyi zorlayacak tarzda hazırlanmıştır. ‘Allah-İnsan İlişkisi’ ve ‘Gönül Coğrafyamız’ ünitelerine ait bu soruları öğrencilerin yorum yaparak çözebilmesi mümkün değildir. Diğer üç soruda ise öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Yorum gerektiren sorularda öğrencinin muhakeme yeteneği ölçülmek istenmiştir. Yine yoruma dayalı soruların içerisinde ‘Bilgi ve İnanç’ ünitesine ait sorunun öğrencileri zorlayabileceğini söylemek mümkündür. 2022 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse sınavın zora yakın düzeyde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seks hikayeleri Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya şirinevler escort etiler escort etimesgut escort otele gelen escort otele gelen escort çankaya escort gaziantep escort ankara escort çapa escort bakırköy escort şişli escort istanbul escort mecidiyeköy escort beşiktaş escort taksim escort fındıkzade escort çapa escort fatih escort topkapı escort escort şişli escort bayan bayrampaşa escort merter escort escort mecidiyeköy etlik escort etimesgut escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort Antalya escort gaziantep escort casino siteleri porno izle